Geomeetriliste kujundite õpetamine TANGRAMi abil

Üks projekti My Box of STEAM raames loodud õppekomplektidest käsitleb geomeetrilisi kujundeid. Ja kuidas veel põhilisi geomeetrilisi kujundeid algkoolis õpetada kui mitte TANGRAMi abil?

Tangrami mõiste tõi matemaatikasse 3. sajandil Hiina õpetlane Kiu Hui. Muu hulgas kasutas Liu Hui geomeetriliste kujundite ümberpaigutusi, et selgitada elegantselt matemaatilisi fakte, nagu Gougu reegel, mida tuntakse ka Pythagorase teoreemi nime all.

Tangram on oluline STEAM- ainete (science, technology, engineering, arts and mathematics) õpetamise juures mitmel põhjusel:

Lõimitud õpe: Tangram ühendab erinevaid STEAM-õppeaineid. Õpilastel tuleb analüüsida geomeetrilisi kujundeid, mõista ruumilisi seoseid ja rakendada matemaatika mõisteid, et lahendada tangrami ülesandeid. Selline ainetevaheline lähenemisviis peegeldab STEAM-i distsipliinide omavahelist seotust.

Kriitiline mõtlemine: tangrami pusled nõuavad loogilist mõtlemist, probleemide lahendamist ja ruumilist visualiseerimist. Need on STEAM valdkonna põhilised oskused, kuna need julgustavad õpilasi lähenema keerulistele probleemidele süsteemselt.

Loovus ja disainmõtlemine: Ainulaadsete kujundite ja figuuride loomine tangramide abil arendab õpilastes loovust ja disainmõtlemist. See kunstiline aspekt on seotud STEAMi tähega “A”, mis arendab innovatsiooni ja oskust mõelda raamidest väljapoole.

Geomeetria ja matemaatika: Tangrami pusled hõlmavad oma olemuselt geomeetriat ja matemaatika mõisteid: sümmeetria, sarnasus ja ruumiline mõõtmine. Lahendades selliseid ülesandeid, arendavad õpilased endas  kõnealuste mõistete põhjalikumat tundmist.

 

Testimise ajal tehtud pilt

Praktiline õppimine: Tangram on praktiline töö, mis kaasab õpilased aktiivsesse õppimisprotsessi. Füüsiliste elementidega mängimine annab õpilastele hea kinesteetilise õppimiskogemuse, mis võib mõnele õpilasele väga vajalikuks osutuda.

Kultuuriline ja ajalooline taust: Tangrami ülesannetel on rikas kultuuriline ja ajalooline taust, mis pärineb Hiinast ja on levinud kogu maailmas. Tangrami õpetamine annab hea võimaluse uurida STEAMi kultuurilisi aspekte, edendades nii nende teemade laiemat mõistmist.

Kohandatavus: tangrami puslesid saab kohandada erineva vanuse ja oskuste tasemega õppijatele. Alustada võib lihtsamate ülesannetega ja liikuda oskuste kasvades keerukamate suunas, mis teeb sellest mitmekülgse töövahendi õpetajate jaoks.

Koostöine õppimine: Tangrami ülesandeid saab lahendada individuaalselt või rühmas, mis soodustab koos- ja meeskonnatööd. See sotsiaalne aspekt on kooskõlas STEAMi käsitlusega, sest paljud reaalsed STEAMi projektid hõlmavad koostööd erinevate erialade ekspertide vahel.

Põnev ja lõbus: Tangrami puslede kokkupanek on nauditav ning tasuv tegevus, mis  võib äratada huvi STEAM-teemade vastu. Kui õpilased leiavad, et õppimine on nauditav, on neil suurem tõenäosus jätkata õpinguid ja karjääri nendes valdkondades.

Reaalsed rakendamisvõimalused: Kuigi tangram-mõistatused on klassikaline meelelahutuslik ja hariduslik tegevusvorm, on nende abil õpitavatel geomeetrilistel oskustel ka praktilisi rakendusvõimalusi, näiteks arhitektuuris, inseneriteaduses, arvutigraafikas ja mujal.

Testimise ajal tehtud pilt

Kokkuvõtteks võib öelda, et tangram on väärtuslik õppevahend STEAM-ainete õpetamisel, kuna see edendab ainetevahelisi seoseid, kriitilist mõtlemist, loovust ja praktilist kaasamist, olles samal ajal seotud kultuuriliste ja ajalooliste aspektidega. See sobib hästi kokku STEAM-õppe eesmärkidega ning suudab innustada õpilasi erinevaid valdkondi uurima ja seal suurepäraselt hakkama saama. 

Scroll to Top