Suurimad teadlased on ühtlasi ka kunstnikud​

Albert Einstein

KONTEKST JA VAJADUSED​

Euroopa Ülemkogu ja komisjon leiavad, et põhiteadmised loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika alal on olulised, et inimesed Euroopas saaksid elada täisväärtuslikku elu. STEM kuulub ka elukestva õppe võtmepädevuste hulka. Sellest hoolimata on paljudes Euroopa riikides õpilaste saavutused matemaatikas ja loodusteadustes mitteküllaldased ning tuleb veel palju tööd teha, et kõrvaldada soolisi eelarvamusi ja ebavõrdsust teaduse ja tehnoloogia valdkonnas.

Projekti MyBoxOfSteam eesmärk on suurendada algkooliõpilaste kaasamist STEM-õppesse, keskendudes õpiraskustega õpilaste ja tüdrukute kaasamisele. Eelkõige võetakse projektis kasutusele multidistsiplinaarne lähenemisviis, kasutades lugude jutustamist kui meetodit õpilaste loovuse ja jutustamisoskuse suurendamiseks STEAMi raames.

Projekti tulemuseks on 35 STEAM-komplekti 6-12-aastaste õpilaste tarbeks, millega on kaasas õpetajatele mõeldud õppevahendid, mis aitavad neil kasutada komplekte klassis ja luua omi ning pedagoogilised juhised, et edendada  kõiki kaasavate STEAM-meetodite kasutamist klassiruumis.

PROJEKTI TULEMUSED

35 STEAM-komplekti

mis hõlmavad kõiki STEM-õppeaineid ja järgivad 6-12-aastaste õpilaste kooli õppekava.

Iga komplekti juurde kuuluvad juhendmaterjalid ja pedagoogilised juhised

et toetada õpetajaid nende kasutamisel ja rakendamisel.

Uurimisaruanne

mis võtab kokku projekti käigus ilmnenud järeldused loodusteaduslike komplektide ja STEM-vahendite kohta.

Pedagoogiline juhend

mis annab õpetajatele kasulikku teavet STEAMi lähenemisviiside kohta alushariduses.

Komplektide loomise juhend õpetajatele

et nad saaksid luua enda komplekte.

Kasutusjuhend

milles esitatakse projektis osalenud koolide soovitused ja nõuanded.

PROJEKTIPARTNERID​

SCS LogoPsyCom
(Belgia, Mons)
 

YuzuPulse
(Prantsusmaa,
Tourcoing) 

Associazione Culturale Grimm Sisters ETS
(Itaalia, Perugia) 

Scoala Gimnaziala Nr. 16 Take Ionescu
(Rumeenia, Timisoara)
 

Nansen Dijalog Centar
(
Horvaatia, Osijek)
 

Martna Põhikool
(Eesti,
Martna)

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada.

(Projekti kood: 2022-2-EE01-KA220-SCH-000099273 )

Scroll to Top