Author name: My Box of Steam

Uus dokument: Abiks oma STEAM-õpikarpide loomisel.

Meil on hea meel teatada meie projekti My Box of STEAM uusimast täiendusest: Õpikarpide loomise tegevuskava! See on põhjalik juhend, mis on nüüd saadaval meie projekti veebisaidil, on loodud selleks, et aidata õpetajatel luua oma STEAM-õpikarpe mis on kohandatud konkreetsetele õppeainetele, vajadustele ja õpilastele. Ükskõik, kas soovite inspireerida noori või muuta STEAM-i kõigile kättesaadavaks ja […]

Uus dokument: Abiks oma STEAM-õpikarpide loomisel. Read More »

Esimene õpikarpide komplekt on siin!

Pärast kuudepikkust mõtete kogumist, kirjutamist, testimist ja parandamist on esimesed 10 õpikarpi nüüd siin! Karbid saab alla laadida meie veebisaidilt ning need on saadaval kõigis projekti partnerite keeltes ja inglise keeles. Mida me siis täpselt ette valmistasime? Nende 10 õpikarbi kaudu oleme käsitlenud erinevaid teemasid STEAM-valdkonnast ja oleme kindlad, et iga õpetaja leiab midagi oma

Esimene õpikarpide komplekt on siin! Read More »

Õpilased armastavad eksperimente

Katsepõhine õpe, mida nimetatakse ka kogemuslikuks õppeks või praktiliseks õppeks, on haridusalane lähenemisviis, mis rõhutab õppimist otsese kogemuse ja katsetamise kaudu. See meetod hõlmab õpilaste aktiivset kaasamist eksperimentidesse, praktilistesse tegevustesse, projektidesse ja muudesse praktilistesse kogemustesse, selleks et parandada mõistetest arusaamist ja nende kinnistumist. Mitmeid eksperimente hõlmava “STEAMi õpikarbi” kavandamisel võib olla palju eeliseid igas vanuses

Õpilased armastavad eksperimente Read More »

Projekt “My box of STEAM”: Toome tüdrukud STEM-ile lähemale, soolise võrdõiguslikkuse nimel

Tänapäeval sündinud  või isegi veel kolmekümne aasta pärast sündival tüdrukul ei pruugi olla võimalust näha, et soolist võrdõiguslikkust tunnustatakse.Vastavalt uuringule Global Gender Gap Report 2023* ükski riik ei ole veel saavutanud täielikku soolist võrdõiguslikkust, kuigi üheksa riiki (Island, Norra, Soome, Uus-Meremaa, Rootsi, Saksamaa, Nicaragua, Namiibia ja Leedu) on kaotanud vähemalt 80% erinevusest. Ülemaailmne sooline lõhe

Projekt “My box of STEAM”: Toome tüdrukud STEM-ile lähemale, soolise võrdõiguslikkuse nimel Read More »

Esimesed projektitöö tulemused on avaldatud!

My Box of STEAM projekt on üheaastane! Tähistame! Selle aja jooksul on kõik partnerid teinud kõvasti tööd, et tuua veebilehele kasulikku sisu ja seni oli juurdepääs sellele vaid vähestel. Enam ei ole! Kõigepealt, pedagoogiline juhend on äsja avaldatud veebisaidi Väljundite lehel. Selle on kirjutanud kõik projekti partnerid ja vormistanud GRIMMSISTERS kunstnikud, kes lisasid dokumendile mõned

Esimesed projektitöö tulemused on avaldatud! Read More »

Lühiülevaade –  projekti esimene aasta hakkab lõppema

Algas meie projekti 12. kuu. Oleme jõudnud projektiga poole peale. Vaatame tagasi, mis valmis, mis pooleli ja mis ootab ees. Pedagoogiline juhend Projekti partneritel  sai valmis pedagoogiline juhend STEM õppe rakendamise kohta. See ligi 60-leheküljeline materjal  tutvustab õpetajatele STEAMi tähtsust ja selle filosoofiat, keskendudes õpiraskustega õpilastele ning lisaks eraldi tüdrukutele ja on mõeldud kasutamiseks alghariduse

Lühiülevaade –  projekti esimene aasta hakkab lõppema Read More »

Viis nõuannet, et õppematerjalid oleksid kaasavad

Viimati avaldatud artiklis käsitleti ebavõrdsust hariduses ja rõhutati asjaolu, et meie õppekomplektid on kaasavad, sealhulgas õpiraskustega õpilastele. Kuid mis on konkreetsed õpiraskused? Need on pikaajalised seisundid, mis mõjutavad inimese õpirännakut. Need on neurobioloogilise päritoluga ja võivad häirida õppimisvõime kognitiivset arengut. Neid nimetatakse sageli eesliitega düs-, näiteks düsleksia, düsfaasia, düsortograafia, düskalkuulia, düsgraafia ja düspraksia.  Siiski ei

Viis nõuannet, et õppematerjalid oleksid kaasavad Read More »

Võitleme haridusliku ebavõrdsuse vastu

Meie pidevalt muutuvas ühiskonnas ei saa ülehinnata kõigile kättesaadava hariduse tähtsust. Haridus on isikliku arengu, ühiskondliku arengu ja majanduskasvu nurgakivi. See on õiglase ja kaasava ühiskonna alus. Siiski jääb see põhiõigus paljudele kättesaamatuks ning ebavõrdne juurdepääs jätkab kasutamata jäänud võimaluste tsüklit. Juurdepääs kvaliteetsele haridusele ei tohiks olla privileeg, vaid universaalne õigus, sõltumata inimese taustast, sotsiaalmajanduslikust

Võitleme haridusliku ebavõrdsuse vastu Read More »

Geomeetriliste kujundite õpetamine TANGRAMi abil

Üks projekti My Box of STEAM raames loodud õppekomplektidest käsitleb geomeetrilisi kujundeid. Ja kuidas veel põhilisi geomeetrilisi kujundeid algkoolis õpetada kui mitte TANGRAMi abil? Tangrami mõiste tõi matemaatikasse 3. sajandil Hiina õpetlane Kiu Hui. Muu hulgas kasutas Liu Hui geomeetriliste kujundite ümberpaigutusi, et selgitada elegantselt matemaatilisi fakte, nagu Gougu reegel, mida tuntakse ka Pythagorase teoreemi

Geomeetriliste kujundite õpetamine TANGRAMi abil Read More »

Suuline jutustamiskunst

Oskus jutustada ja paeluda oma  hääle ja lugudega õpilasi on meie õppekomplektide üks eesmärkidest. Komplektid ei sisalda mitte ainult materjale katsete ja teaduslike kogemuste reprodutseerimiseks, vaid ka nendega seotud jutustusvahendit ja lühilugu. Aja jooksul näete, et nendel vahenditel on erinevad vormid  ja kasutusviisid, kuid kõigi nende eesmärk on abistada õpilasi ja õpetajaid tegevuste mõtestamisel. Mis

Suuline jutustamiskunst Read More »

Scroll to Top