Võitleme haridusliku ebavõrdsuse vastu

Meie pidevalt muutuvas ühiskonnas ei saa ülehinnata kõigile kättesaadava hariduse tähtsust. Haridus on isikliku arengu, ühiskondliku arengu ja majanduskasvu nurgakivi. See on õiglase ja kaasava ühiskonna alus. Siiski jääb see põhiõigus paljudele kättesaamatuks ning ebavõrdne juurdepääs jätkab kasutamata jäänud võimaluste tsüklit.

Juurdepääs kvaliteetsele haridusele ei tohiks olla privileeg, vaid universaalne õigus, sõltumata inimese taustast, sotsiaalmajanduslikust staatusest, geograafilisest asukohast või füüsilistest võimetest. Küsimus ei ole ainult kooliskäimises, vaid ka haridussüsteemi kvaliteedis, kaasavuses ja toetuses.

Võrdne juurdepääs  haridusele loob õiglasema ühiskonna. Tõkkeid kõrvaldades ja võrdseid haridusvõimalusi pakkudes edendame võrdseid võimalusi. See annab inimestele, olenemata nende sotsiaalmajanduslikust taustast, võimaluse saavutada oma täielik potentsiaal, rakendada oma unikaalseid andeid ja vaatenurki.

Tänasel digiajastul on vajadus juurdepääsetava hariduse järele veelgi suurenenud. Internet ja tehnoloogia on võimelised demokratiseerima haridust, pakkudes õppevahendeid ja -võimalusi. See toob aga esile ka digitaalse lõhe, kus kõigil ei ole nendele ressurssidele samaväärne juurdepääs. Selle lõhe ületamine on oluline,, et tehnoloogia muutuks pigem võrdsustajaks  kui oleks edasise ebavõrdse jagunemise allikaks.

Meie komplektid on valmistatud kõike seda silmas pidades. Need pakuvad õpilastele lõbusat ja interaktiivset kogemust. Karpides on kasutatud odavaid, tavalisi, igapäevaseid materjale ja esemeid, nii et need on kõigile kergesti kättesaadavad, sõltumata õpilaste sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Komplekte saab hõlpsasti kasutada ka kodus, mis võib olla õpilastele suureks motivaatoriks, et nad saavad jätkata katsetamist ja sarnaste projektide valmistamist oma vabal ajal. Samuti püüame komplekte tehes võrdselt arendada poiste ja tüdrukute huvi, et kaasata ka tüdrukuid STEM-valdkonda. Lisaks on kõik materjalid koostatud nii, et need oleksid jõukohased  õpiraskustega lastele. 

Foto 1. Platooniliste kehade komplekt
Foto2. Tangrami loomine

Iga inimene väärib võimalust õppida, areneda ja anda oma panus. Meie kollektiivne vastutus on tagada, et see võimalus ei oleks privileeg vähestele, vaid reaalsus kõigile. Toetades kõigile kättesaadavat haridust, astume olulise sammu valgustatud, võimekama ja jõukama ühiskonna suunas.

Scroll to Top