PARTNERID

Associazione culturale Grimm Sisters ETS (Itaalia)

Grimmi õed on mittetulundusühing, mille asutasid Indre Rakauskaite ja kunstnikeduo Grimmi kaksikud – Ayumi Makita ja Barbara Lachi. Ühingu eesmärk on edendada kunsti kõigis selle vormides ning pakkuda loomingulisi töötubasid, kus kunstist saab viis oluliste küsimuste käsitlemiseks ja edastamiseks. Kõige laiemas mõttes peetakse kunsti väljendusrikkaks ja terapeutiliseks vahendiks. Lisaks püüame sel viisil aidata lapsi ja noori, kellel on erinevaid probleeme.

Bookchildrenbook© meetodi on leiutanud Grimmi kaksikud, et luua kunstiraamatuid. Selline meetod oma reeglitest ja loovusest koosneva “grammatikaga” on saanud viisiks, mille kaudu ühing teostab oma “fantaasiakirjanduse didaktikat”.

 

 

Logopsycom (Belgia)

Logopsycom on haridusuuenduskeskus, mis loob ja kasutab alternatiivseid meetodeid või vahendeid (digitaalseid või mitte) koolide, kutsehariduskeskuste, haridusorganisatsioonide, noorte ja lapsevanemate kaasamiseks. See loodi algselt hoolekandeettevõttena, mis on spetsialiseerunud noorte õpihäiretele, eriti ” Düs” (düspraksia, düsfaasia, düsleksia jne), mida nimetatakse ka spetsiifilisteks õpihäireteks (SLD) ja töötab seetõttu alati infosisu juurdepääsetavuse kallal.

Teeme projektinõustamist meie piirkonna koolidele ja noortekeskustele, et aidata neil luua häid projekte, mis parandavad nende õppemeetodite, keskkonna ja “kaasamispoliitika” kvaliteeti. Meil on kogemused üle 30 Erasmus+KA2 projekti töötamisel.

Martna Põhikool (Eesti)

Martna Põhikool on väike üldhariduskool Läänemaal, kus õpib umbes 60 õpilast. Kool on õpetanud ümbruskonna lapsi alates 1836. aastast. Praegu annab meie kool põhiharidust 7-16-aastastele õpilastele 1.-9. klassini. Koolis töötavad väga kogenud õpetajad, kes väärtustavad akadeemiliste oskuste arendamist, mis kajastub kõrgetes eksamitulemustes. Meie kooli lõpetajad paistavad silma kõrgete põhikoolijärgse edasiõppimise näitajate poolest. Märkimisväärsed 84% meie lõpetajatest on nelja aasta pärast edukalt omandanud gümnaasiumihariduse. See tulemus annab meile teise koha meie omavalitsuses ja kolmanda koha maakonnas tervikuna.

“E-twinningu koolina” oleme paistnud silma programmeerimise ja matemaatika projektidega ning selles valdkonnas kuulume Eesti parimate hulka. Koolile on omistatud märgis “Digitaalselt aktiivne kool”. Meie pühendumine veebipõhisele õppele rikastab üldist hariduskogemust. Osaleme aktiivselt rahvusvahelistes koostööprojektides, sealhulgas Erasmus+. Lisaks õppimisele harrastatakse koolis ka sporti. Paljud meie õpilased osalevad vabal ajal maadlustreeningutel ja on saavutanud mitmeid häid kohti vabariigi eri tasandi võistlustel. Lisaks saavad noored vabal ajal osaleda mitmesugustes õppekavavälistes tegevustes, mis toetavad nende huve ja pakuvad täiendavat tuge õppetöös. Tegeleme robootika, STEMi, kunsti, loovuse, rahvatantsu ja spordi valdkonnas klassiväliste ürituste korraldamisega ning nendel osalemisega. Meie saavutuste hulka kuulub robootikavõistlustel edukas osalemine.

Nansen Dijalog Centar (Horvaatia)

2001. aastal Osijekis asutatud Nansen Dialoogi Keskus on vabaühendus, millel on kaks aastakümmet kogemust koostööst koolide, õpetajate ja noortega vähekindlustatud kogukondadest, eriti väikestes külades ja linnades. Nendel kogukondadel on sageli piiratud võimalused juurdepääsuks kõrgharidusele, sealhulgas keskkoolidele ja mitteametlikele haridusvõimalustele. Rohujuuretasandi organisatsioonina tegutseb Nanseni dialoogikeskus peamiselt Ida-Horvaatias, kus kogukonnad võitlevad keeruliste majanduslike tingimuste, sõja pärandi ja sotsiaalsete puuduste vastu.

Scoala Gimnaziala Nr. 16 Take Ionescu (Rumeenia)

Kool pakub õpilastele suurepäraseid õppimistingimusi ning selle kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad kasutavad interdistsiplinaarseid ja transdistsiplinaarseid lähenemisviise. Õpetajad osalevad aktiivselt koolitus- ja elukestva õppe programmides. Nad valdavad inglise, saksa, prantsuse, bulgaaria ja serbia keelt. Selle tulemusena on õpilastel võimalus õppida inglise ja saksa keelt ning mõned neist isegi prantsuse keelt.

Koolis on olemas spordisaal ja -väljak, mis võimaldavad õpilastel tegeleda erinevate spordialadega, sealhulgas jalgpalli, võimlemisega, rahvatantsuga ja malega. Kooli kogukond esindab Timisoara linna mitmekultuurilist kooslust, sest igas klassis on esindatud eri rahvustest õpilasi.

Lisaks on kool edendanud rahvusvahelist koostööd e-twinningu projektide raames, mis võimaldab õpilastel teha koostööd oma eakaaslastega teistest Euroopa riikidest.

YuzuPulse (Prantsusmaa)

YuzuPulse’i eesmärk on tuua innovatsioon lähemale sotsiaalmajandusele ja haridusele. Selleks toetame õpetajaid IKT-vahendite ja mängulisuse kasutamisel, et pakkuda uuenduslikke meetodeid keelte ja STEMi õpetamiseks ning toetada võtmeoskuste ja ettevõtlikkuse arendamist formaalses ja mitteformaalses hariduses.

Lisaks julgustab YuzuPulse sotsiaalse innovatsiooni osalejaid osalema rahvusvahelisel tasandil, alustades Euroopast. Toetades ettevõtjaid ja uuendajaid, et nad laieneksid oma tegevuses üle kohalike ning rahvusvaheliste piiride, aidates kaasa Euroopa unistusele jagada kogemusi ja leida uusi lahendusi erinevate riikide tasandil.

YuzuPulse pakub järgmisi teenuseid: haridusprogrammide kaasloome ja kujundamine, IT-projektide koordineerimine ja tehnilised spetsifikatsioonid ning sotsiaalmeedia haldamine. Tehnoloogiaekspertide ja -mõjutajate võrgustikuga YuzuPulse tegutseb Tourcoingis, Euroopa suurlinnas asuvas elujõulises innovatsioonikeskuses ja Prantsusmaa tehnoloogiapealinnas.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada.

(Projekti kood: 2022-2-EE01-KA220-SCH-000099273 )

Scroll to Top