Suuline jutustamiskunst

Oskus jutustada ja paeluda oma  hääle ja lugudega õpilasi on meie õppekomplektide üks eesmärkidest. Komplektid ei sisalda mitte ainult materjale katsete ja teaduslike kogemuste reprodutseerimiseks, vaid ka nendega seotud jutustusvahendit ja lühilugu.

Aja jooksul näete, et nendel vahenditel on erinevad vormid  ja kasutusviisid, kuid kõigi nende eesmärk on abistada õpilasi ja õpetajaid tegevuste mõtestamisel.

Mis võiks olla põnevam kui lugu, mis köidab tähelepanu?

Lood, olgu need siis muinasjutud või teadlaste “romantiseeritud” elulood, avaldavad lastele mõju nii intellektuaalsest kui ka emotsionaalsest vaatenurgast . Seetõttu on suuline jutustamine üheks võimaluseks jõuda kõigi õpilasteni ja lihtsustada nende õppimise protsessi. Õpetamine läbi jutustamise on õpetajate jaoks hea  vahend erivajadustega laste edukamaks õppimisse  kaasamiseks, sest see meetod võimaldab infot  neile erineval moel jagada.

Meie jutustamisvahendid võimaldavad õpetajatel muuta oma tunnid põnevamaks ja kaasahaaravamaks. Animeeritud jutustamine loob võimaluse hääle, osavate žestide ja näoilmete kasutamise kaudu rõhutada õppetöös olulisi momente.

Ja veel: kõiki meie jutustamisvahendid on ka laste poolt jäljendatavad, läbi mille nad saavad  arendada iseseisvat lähenemist teemale. Sammud teksti ja tööjuhendi täielikuks mõistmiseks hõlmavad kuulamist, meeldejätmist ja suulist jutustamist. Meie vahendiid ühendavad mängu ja kunsti ning on suunatud nende osaoskuste arendamisele põneval moel.

STEAMi “A” hõlmab kõiki kunsti- ja humanitaarteaduste valdkondi. See on nii-öelda ka kujutlusvõime ja loovuse sünonüüm.

Püüdsime käsitleda oma õppekomplektide teemasid kujutlusvõimel põhineva lähenemisviisist lähtuvalt ning kaldusime kõrvale tuntud mudelitest. Imestus, aga ka uudishimu ajendasid  esimesi kasutajaid otsima juba  uusi lahendusi.

Olge valmis alustama põnevat teekonda koos meie õppematerjalidega ja avastama maailma, kus nii õpilased kui ka õpetajad leiavad uusi võimalusi  nii oma oskuste kui ka kujutlusvõime harjutamiseks.

Lugude jutustamise vahendid

Esimeses päikesekellale pühendatud komplektis kasutasime voldikut (vahend, mida leiate ka teistest komplektidest), mida autorid, kunstnikeduo Grimmi kaksikud, nimetavad ka SILENT BOOK THEATERiks. Vaikne, sest see sisaldab ainult pilte, teater, sest see võimaldab meil lavastada oma jutustamist.

See on üks Grimmi kaksikute lemmikvahenditest, millega nad on alati suure hea meelega eksperimenteerinud.

Vaikne “raamatuteater” on natuke mäng, natuke mänguasi, natuke “lava”, mille taga lapsed saavad julgelt oma lugusid jutustada. See on ka fantastiline töötuba, mille abil saab luua oma versiooni, mis lisab ka peenmotoorika arendamise. Antud meetod võimaldab lastel arendada oma koordinatsiooni, kui nad lõikavad, liimivad, jättes samal ajal piisavalt ruumi isiklikule loovusele…

Mänguline aspekt ei tohiks eksitada, kuna need tegevused on lahutamatu osa mitmekülgsest haridusmetoodikast. Võimalus isikupärastada oma vahendit võimaldab õpilastel olla teadlikumad  teemast, millega nad tegelevad.

Meil on teie jaoks veel rohkelt  üllatusi, lugusid, fantastilisi vahendeid. Jälgige meid jätkuvalt!

Scroll to Top