madame curie4colorata copia

Marie Curie
Keemik, füüsik
matemaatik
1867 – 1934

VÄLJUNDID

Projekti tulemused on kättesaadavad kõigis kuues keeles (EN, ET, FR, FR, IT, RO, HR).

EESMÄRK: Projekti eesmärk on suurendada algkooliõpilaste kaasamist STEM-õppesse jutustamise kasutamise kaudu. Keskendume õpiraskustega õpilaste ja tüdrukute kaasamisele.

Pedagoogiline raamistik

Projektis kasutatakse integreeritud ja multidistsiplinaarset lähenemist, et toetada uurimuslikul õppimisel põhinevat õppimist STEM-õppes. Erilist tähelepanu pööratakse loovusele ja suulisele väljendusoskusele jutustamisoskuse kaudu, lisades “kunsti” “A” ja edendades seega STEAMi raamistikku.

Projekti käigus loome:

STEAM-õpikomplektid

35 STEAM-õpikomplekti 6-12-aastastele õpilastele, mis hõlmavad erinevaid teemasid ja sisaldavad jutustamisvahendeid. Igale komplektile lisatakse juhendmaterjal, kuidas neid luua ja pedagoogilised juhised, mida õpetajad saavad kasutada tegevuste läbiviimiseks klassis.

Pedagoogiline juhend

Pedagoogiline juhend on suunatud õpetajatele ja selles antakse teavet kaasavate STEAM-i lähenemisviiside kohta algklassides. Sellesse kogutakse kokku uurimistulemused ja antakse soovitusi loodusteaduste komplektide pedagoogilise kasutamise kohta.

Komplektide loomise juhend

Juhend on õpetajatele selgitav tegevuskava, kuidas nad saavad luua oma komplektid, mis on kohandatud konkreetsete ainete, vajaduste või õpilaste jaoks.

Rakendusjuhend

Rakendusjuhendisse kogutakse kokku partnerkoolide kogemused projekti kohta, et julgustada ka teisi õpetajaid ja koole kasutama projekti vahendeid ja meetodeid.

Galileo Galilei
Astronoom, füüsik
filosoof
1564-1642

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada.

(Projekti kood: 2022-2-EE01-KA220-SCH-000099273 )

Scroll to Top