madame curie4colorata copia

Marie Curie
Chimist, fizician,
matematician
1867 – 1934

RESURSE ​

Proiectul va produce rezultate disponibile în cele 6 limbi ale parteneriatului (EN, ET, FR, IT, RO, HR).

OBIECTIV: Obiectivul proiectului este de a spori implicarea elevilor din școlile primare în educația STEM prin utilizarea poveștilor. Punem accentul pe includerea elevilor cu tulburări de învățare și a fetelor.

Cadrul pedagogic

Proiectul adoptă o abordare integrată și multidisciplinară pentru a sprijini învățarea bazată pe investigație în educația STEM. Se va acorda o atenție deosebită creativității și exprimării orale prin intermediul abilităților de povestire, adăugând „A”-ul de „Artă” și promovând astfel cadrul STEAM .

În cadrul proiectului, vom crea:

Cutii STEAM ​

O colecție de 35 de cutii STEAM pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care acoperă diverse subiecte și includ instrumente de povestit. Fiecare cutie va fi însoțită de un tutorial despre cum să le creeze și de secvențe pedagogice pe care profesorii le pot folosi pentru a realiza activitățile în clasă

Ghid pedagogic

Ghidul pedagogic va fi adresat profesorilor și va oferi informații despre abordări STEAM angajante și incluzive în școala primară. Acesta va aduna rezultatele cercetării și va oferi recomandări privind utilizarea pedagogică a kiturilor și cutiilor de știință

Ghidul de creare a cutiilor

Ghidul de creare a cutiilor va fi o foaie de parcurs pentru a le explica profesorilor cum își pot crea propriile cutii, adaptate la anumite materii, nevoi sau elevi

Ghid de implementare

Ghidul de implementare va aduna mărturiile despre proiect de la școlile partenere, astfel încât să încurajeze utilizarea în continuare a instrumentelor și metodelor proiectului de către alți profesori și școli

Galileo Galilei
Astronom, fizician
filozof
1564-1642

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

(Codul proiectului: 2022-2-EE01-KA220-SCH-000099273)

Scroll to Top